Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę:


PPHUD AYURVEDIK Marek Mól
ul. Strzegomska 4/3
59 – 400 Jawor

NIP 695-131-46-75

/ Zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 5239 z dnia 26.10.2009, wydane przez Burmistrza Miasta Jawora /

 • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na stronie www.ayurvedik.pl
 • Rejestracja Klienta, logowanie oraz składanie zamówień jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.
 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu stron w chwili złożenia zamówienia.
 • Oferta towarów na stronie sklepu internetowego ma charakter informacyjny. W przypadku braku zamówionego towaru Klient zostanie o tym poinformowany i będzie miał prawo do zmiany lub anulowania zamówienia.

Składanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.ayurvedik.pl
 2. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma pocztą elektroniczną informację o jego przyjęciu.
 3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub pocztą elektroniczną, do momentu wysłania przesyłki.
 4. Zmiany w zamówieniu mogą się wiązać z wydłużeniem terminu realizacji, o takim fakcie Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

Dostawa towarów

 1. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dopuszcza się realizację przesyłek przez inne firmy.
 2. Koszty przesyłki ponosi kupujący.
 3. Doliczane są do każdego zamówienia i określone w formularzu zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1-7 dni roboczych w zależności od dostępności zamówionego artykułu. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu.
 5. Opóźnienia wynikające z działania Poczty Polskiej lub innego przewoźnika nie obciążają w żaden sposób sklepu internetowego ze strony www.ayurvedik.pl
 6. Klient może wybrać formę płatności za zamówione towary: przy odbiorze lub przedpłatę na konto
  Numer konta bankowego będzie uwidoczniony po złożeniu zamówienia

Reklamacje

 1. Na wadliwy lub uszkodzony towar Klientowi przysługuje reklamacja. Towar taki należy odesłać na adres sklepu, dokładnie opisując przyczynę zwrotu.
 2. Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego towaru, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 3. W przypadku uznania reklamacji Klient ma do wyboru jedną z poniższych możliwości:
  • Wymiana na taki sam towar (o ile nie został wycofany z oferty)
  • Wymiana na inny dowolny artykuł z oferty sklepu. Różnice w cenie zostaną odpowiednio rozliczone
  • Zwrot kosztu zakupu. Koszty wysyłki i odesłania nie podlegają zwrotowi.
 4. W przypadku zwrotu należności, sklep przekaże odp. kwotę na wskazane przez klienta konto bankowe – bezpłatnie, lub przekazem pocztowym po potrąceniu opłaty wg. cennika Poczty Polskiej.
 5. Towar uszkodzony przez pocztę – może być reklamowany jeśli został spisany odpowiedni protokół – w obecności pracownika poczty.
 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Odstąpienie od umowy na odległość

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Zamawiający może od umowy odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. W takim przypadku Sklep zwraca cenę produktu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Zamawiającego, pod warunkiem, że produkt jest oryginalnie zapakowany i nienaruszony. Koszty dostaw oraz przesyłki zwrotnej nie podlegają zwrotowi.
 2. W przypadku gdy dostarczony towar jest wadliwy wszelkie reklamacje będę rozpatrywane w ciągu 10 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku uznania reklamacji sklep pokrywa koszty przesyłki zwrotnej reklamowanego produktu.
 3. Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem.

Dane Klienta

 1. Klient wprowadza dobrowolnie do formularza rejestracyjnego swoje dane osobowe i jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie oraz że są one zgodne z prawdą
 2. Klient ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych w każdym czasie, a na życzenie przesłane pocztą elektroniczną zostaną one trwale usunięte z systemu.
 3. Dane osobowe podane w procesie rejestracji będą wykorzystywane przez sklep internetowy www.ayurvedik.pl tylko do działań związanych z prowadzeniem sklepu oraz obsługą i realizacją zamówień.
 4. Dane osobowe Klienta nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

Postanowienie końcowe

 1. Sklep internetowy www.ayurvedik.pl jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmiany dokonywane będą poprzez ich zamieszczenie na stronach sklepu internetowego www.ayurvedik.pl, a zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wiążące są postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie składania zamówienia.
 2. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 3. W sprawach nie normowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176, ze zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.